Hjem - Lions Årsmøde 2021

Menu

delegatregler

Delegatregler

Regler for antallet af delegater

LCI’s vedtægter artikel IX stk. 3 angiver reglerne for delegater.
(Se nærmere på LionsOffice.dk → KlubIntra → Lions Danmark → Love og vedtægter)

Alle klubber, der har opfyldt sine forpligtelser, har delegater i henhold til følgende regler

  1 – 14 medlemmer 1 delegat + 1 stedfortræder
15 – 24 medlemmer 2 delegater + 2 stedfortrædere
25 - 34 medlemmer 3 delegater + 3 stedfortrædere
35 – 44 medlemmer 4 delegater + 4 stedfortrædere
45 – 54 medlemmer 5 delegater + 5 stedfortrædere

Medlemstallet opgøres pr. d. 1. maj 2021 som det antal medlemmer, der har været medlem af samme klub i mindst 1 år og 1 dag og stadig er det.

Nychartrede klubber har ret til 1 delegat og 1 stedfortræder.

Nuværende danske DG, ID og PID er eksklusivt delegerede ud over antallet af delegerede
ifølge foranstående regler.

Klubberne skal ved tilmelding til årsmødet meddele navnene på delegaterne.

 

Følg Lions